Khăn turban | đỏ chấm bi nhỏ

Accessory

Size guide