Khăn turban | xanh chấm bi nhỏ

Accessory

Size guide